Elisabeth Østby

Jacobs TRAPP

I juni 2023 tok Jacob Styrmoe Olerud kompetanseprøven for og bli trappesnekker. –Dette er et litt annet utdanningsløp, forteller han, og det er først om to år jeg avlegger den […]

Jacobs TRAPP Les mer »