Årets kåringer under Trevaredagen

Under festmiddagen på Trevaredagen var det duket for premieutdeling, og heder og ære til de som fortjener det. 

F.v: Styreleder i Norske Trevarer Tore Ådlandsvik, Ola Hegrestad i Treprosjekt AS og daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe.

ÅRETS LÆRLING

De nominerte til årets lærling 2022 var Anna Regine Vada Blom og Adrian Nedberget. Begge to var svært gode kandidater, og har gjort en ekstra innsats i bedriftene de har vært. Vinneren ble Anna Regine Vada Blom.

De nominerte til årets lærling 2022 var Anna Regine Vada Blom og Adrian Nedberget.

–Anna blir ferdig med sin lærlingetid neste vår.  Allerede nå leder hun større prosjekter hos sin arbeidsgiver Rovde møbel og design. Anna er en fantastisk ambassadør for faget, hun er flink til å prate til ungdommene, og snakker rolig og avslappet, men samtidig tydelig til elever som skal ta yrkesvalg på videregående, sa daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe under utdelingen.

Hun fortsetter: Etter 3 år med studiespesialiserende tok Anna et arbeidsår på fabrikken hvor hun nå er lærling. Her trivdes hun så godt at hun var blitt lærling før arbeidsåret var over. Hun har også vært med i Norske Trevarers Ungdomsambassadør program og vist fram snekkerfaget på sosiale plattformer på en forbilledlig måte.

ÅRETS LÆREBEDRIFT

I kategorien «Årets lærebedrift» var følgende fire trevarebedrifter nominert: H-vinduet Fjerdingstad AS, NorDan AS, Norgesvinduet Bjørlo AS og Grande Fabrikker AS. I sin begrunnelse la juryen vekt på at alle fire bedriftene var gode kandidater til årets pris, men at valget til slutt falt på NorDan.

Velfortjent pris til NorDan

– NorDan har gjennom mange år hatt en egen lærlingeskole med et fireårsløp, og har til enhver tid 12 lærlinger i dette løpet. De har også en rekke andre lærlinger innen andre fagdisipliner. Elever fra grunnskolen inviteres inn til utplassering, som er en god rekruttering til lærlingeskolen, skriver juryen i sin begrunnelse.

– 53 prosent av de ansatte i produksjonen har fagbrev, og de aller fleste har hele opplæringen i NorDan. Lærlingene som går på lærlingeskolen ga meget gode tilbakemeldinger på årets trivselsundersøkelse.  

De siste fem årene har 25 voksne ved NorDan tatt fagbrev. NorDan har for øyeblikket 23 voksne som er i et lærlingeløp. I NorDans fireårige lærlingeskole er det nå 12 elever.

DET GYLDNE SAGBLAD FOR SMÅBEDRIFTER

Kåringen av Det gylne sagblad for småbedrifter 2022 gikk denne gangen til Strønes Snekkerverksted. Det er andre gang at bransjeforeningen Norske Trevarer deler ut prisen for årets småbedrift. Rune Balto Strønes og kona Liv Jorunn Balto Strønes tok imot prisen på vegne av Strønes snekkerverksted.

F.v: Styreleder i Norske Trevarer Tore Ådlandsvik, Liv Jorunn Balto Strønes og Rune Balto Strønes i Strønes Snekkerverksted og daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe.

Juriens begrunnelse: Strønes Snekkerverksted er et lite, men solid og moderne snekkerverksted med 10 ansatte. De har gjennom 20 år levert skreddersydde kvalitetsmøbler, og setter fagkunnskap og tradisjoner i førersetet. Daglig leder Rune Strønes har en sterk evne og vilje til å løfte frem sine ansatte og lærlinger og deler gladelig av sin solide fagkompetanse. 

Rune startet virksomheten selv og bygget eget verksted. Han har alltid hatt et sterkt engasjement for faget, og tar i mot elever fra både ungdomsskole og videregående for å gjøre dem kjent med faget. Hos Strønes har de hatt lærlinger i alle år. De er nå i gang med å realisere et prosjekt «Anno 2050» som skal være et fritidstilbud til ungdom som kombinerer tradisjonell fagkompetanse med moderne produksjon i flere ulike fag. –Det er veldig artig at vi blir sett og tatt på alvor, også vi småbedriftene. Dette hadde vi aldri fått til uten de ansatte og uten styret i selskapet. Det har jo vært noen tøffe takk inimellom, men først og fremst har det vært utrolig kjekt, sier Rune og Liv. 

DET GYLDNE SAGBLAD

Eier og daglig leder Ola Hegrestad tok stolt imot prisen «Det Gylne Sagblad» som bevis på at juryen hadde utnevnt Rogalandsbedriften Treprosjekt AS som årets bedrift i norsk trevarebransje i 2022. Treprosjekt AS har vokst i rakettfart de siste årene, samtidig som bedriften har bygd en flunkende ny fabrikk på Klepp stasjon på Jæren. Bedriften hadde en omsetningsøkning på nærmere 70 prosent fra 2021 til 2022, fra 60 til 100 millioner kroner.

F.v: Styreleder i Norske Trevarer Tore Ådlandsvik, Ola Hegrestad i Treprosjekt AS

Med sine 38 ansatte har Treprosjekt som ble etablert i 1997 opplevd en enorm vekst de siste årene. Treprosjekt har mange ansatte fra nærområdet og lite gjennomtrekk. Alle ansatte har, med ett unntak, fagbrev i trevare- eller møbelsnekkerfag. De opplever at rekruttering av nye ansatte går ganske smertefritt. 

Offentlige bygg er et sentralt marked for Treprosjekt, men trevarebedriften leverer også større innredningsprosjekter til offshorenæringen. Både plattformer og oljeselskaper på land står på kundelisten. Treprosjekt AS setter også sitt preg på sentrale bygg i hovedstaden, og både nyoppussede Oslo Børs og Utenriksdepartementet er blant kundene som kjøper innredning fra trevarebedriften på Jæren.

– Kvalitet og forutsigbare leveranser til et kresent marked er stikkordene. Vi ser at markedet vil ha produktene våre når vi makter å vise oss frem, og så er det viktig at vi tilbyr fleksible vedlikeholdsløsninger som gjør det lett å være trevarekunde. Vi har dessuten større fokus på avvik i produksjonen. Det å gjøre ting rett første gang sparer vi mye på, sier Ola.

Treprosjekt valgte tidlig å bli miljøfyrtårn. Begrunnelsen er at dersom verden skal nå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy for oppfølging og kontinuerlig arbeid med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.