Det gyldne sagblad – for små bedrifter

I 2007 startet Kjersti Gulliksrud og Roland Meyer sitt eget snekkeri i Hokksund, da under navnet Design & 3Interiør AS. I dag heter de Møbelsnekkerne AS og har ni ansatte. De har jobbet hardt for å skape den spesialinnredningsbedriften de er i dag. Oppdragene er mange og ryktet er godt. Derfor er ordrelista lang, og framtiden ser lys ut. Det Gyldne Sagblad for småbedrifter ble delt ut for første gang, og vel fortjent til Møbelsnekkerne AS. 

F.v.: Daglig leder og medeier Kjersti Gulliksrud i Møbelsnekkerne AS og daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe. Foto: Monica Wærdahl-Eriksen.

–Møbelsnekkerne AS er en gjeng med unge lidenskapelige møbelsnekkere, som liker å gjøre ting på sin egen måte. De har gått litt mot strømmen og de driver med det de elsker, sa daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer under prisutdelingen.

– Møbelsnekkerne AS ønsker å være framtidas møbelsnekkere, og de er Miljøfyrtårn- sertifisert. Møbelsnekkerne legger godt til rette for kompetanseheving for sine ansatte.  De har et godt samspill med tradisjonelle håndverksteknikker, og er samtidig et moderne snekker-verksted. Hvert eneste produkt er unikt.

Møbelsnekkerne AS har utarbeidet et godt HMS-system som oppdateres årlig, de begynte å satse på lærlinger allerede året etter oppstarten i 2007 og har hatt lærlinger nesten hvert år siden det.

– De har tatt steg for steg og investert etter hvert som de har hatt økonomi til det. Kjersti og resten av gjengen ved Møbelsnekkerne er opptatt av at snekkerfaget er et håndverk med stolte tradisjoner som er viktig å bevare.

–Vi er både glad, stolt og takknemlig. Det er veldig hyggelig å bli sett og satt pris på for den jobben vi gjør, sier daglig leder og medeier Kjersti Gulliksrud i Møbelsnekkerne AS.