En bransje med gode framtidsutsikter

Vi starter det nye året på hjemmekontor, og det er ikke akkurat her jeg ønsker å være, sier daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe, da vi møtes til en digital kaffe.  -Jeg ser virkelig fram til å kunne besøke medlemsbedriftene i egen person, for det blir ikke det samme over telefon eller skjerm.  

-Trevare- og innredningsbransjen er av de heldige i den krisen vi befinner oss i.  For det er ingen tvil om at mange av oss hjemmesittere får lyst til å oppgradere hjemmene våre.  Det nyter bransjen godt av.    

-Ferske tall fra NHO/BNL som ble publisert i forbindelse med NHOs årskonferanse i januar, gir grunn til optimisme. Hele 67% av Norske Trevarer sine medlemmer besvarte at de i de siste 4 ukene ikke har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer grunnet Koronaviruset.  Kun 9% av medlemmene har permitterte, og det er nesten lavest av alle bransjer i byggenæringen. Hele 36% sier at omsetningen de siste 4 ukene har økt sammenlignet med fjoråret, mens 43% har samme omsetning. Hele 19% sier de har høyere ordreinngang sammenlignet med forrige måned, og kun 27% har lavere. Kun 1% frykter konkurs som følge av koronaviruset. 

En viktig del av en effektiv energi- og klimapolitikk

-Vår bransje skårer godt når det kommer til miljø, og vi skal surfe videre på den grønne bølge, fortsetter Hilde.  Vi har mange ess i ermet, og vinduer er ett av dem.  For når vi snakker om effektiv energi og klimapolitikk så kan utskifting av vinduer gi en særlig god effekt.  Det merkelige er at regjeringen har utelatt renovering av eksisterende bygg fra klimameldingen.  Det må vi gjøre noe med.

Utskifting av vinduer gir størst effekt

-Vinduer står for opp mot 40 prosent av varmetapet i bygninger, og i Norge kan vi spare vanvittig med strøm ved å skifte ut eller restaurere vinduer i gamle bygg. 

Når Stortinget i løpet av vinteren skal behandle klimameldingen, er vårt viktigste råd til politikerne å velge de tiltakene som fungerer og gir mest effekt. Og tiltaket som vil ha desidert størst effekt er å skifte ut vinduer.

Nybygg og eldre boliger

-Boliger som allerede er bygget, vies liten oppmerksomhet i klimameldingen fra regjeringen. Det til tross for at det er i de boligene som allerede er bygget, vi har mest å hente på energieffektivitet. Framover trenger vi selvsagt flere klimanøytrale og energieffektive nybygg. Men det bygges årlig bare ca. 30 000 nye boliger, mens den største andelen bygg allerede er oppført.  Vi snakker om hele 1,5 millioner boligbygg.  I Norge trenger en halv million boliger bygget mellom 1945 og 1980 oppgradering. 

Trenger støtteordninger

-Nå gjelder det at Stortinget får på plass virkemidler som gjør at folk bytter vinduene sine.  Både for å kunne ta del i energisparingen for samfunnet som sådan, men også for den enkelte sin strømregning. Støtteordningen må knyttes til et sett av kriterier for energisparing, for å sikre at de nye vinduene bidrar til reduksjon av CO2-utslipp, og til å bekjempe klimaendringene.

Rekruttering

-Rekruttering er alltid på agendaen vår, og de siste månedene har vi deltatt på tre store digitale utdanningsmesser.  Vi ser at disse arrangementene har vært en stor suksess for våre fag.  For når du som ungdom deltar digitalt kan du selv velge hva du ønsker å være med på, uten å bli dratt i samme retning som alle dine medelever på en fysisk messe.  Norske Trevarer lagde en filmsnutt på ca 20 sekunder om faget vårt.  Denne har blitt vist over 14.000 ganger.  Det vitner om interesse og at vi har vært flinke til å lage god film, smiler Hilde gjennom skjermen.  -Flere byggfag har registrert økt interesse, og det er svært positivt.  

Flere filmer

-Derfor skal vi i gang med produksjon av flere filmer.  Vi har fått med oss snekker Ole Rosén-Lystrup som er med i TV-programmet eventyrlig oppussing og er daglig leder i Drivved AS.  Filmen skal spres i alle kanaler, og den kan også brukes til neste år.  Som du skjønner så er det mye bra som skjer på markedsføringssiden, sier Hilde. 

Sees i mai

-Jeg håper vi snart kan treffes fysisk.  Dere må i alle fall holde av datoene fra 28.-30. mai.  For da braker det løs med Trevaredager og Landsmøte på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim, avslutter Hilde håpefullt.