En globetrotter

På Grodås, bare 30 minutter fra Stryn ligger Ekornes Grodås. Her produseres alle trekomponenter til møbelgiganten. Fabrikksjef Knut Ove Rygg forteller om en kraftig nedgang det siste året. 

Fabrikksjef Knut Ove Rygg

Ekornes har en historie og en utvikling som få kan måle seg med. Produksjonen ved J. E. Ekornes Fjærfabrikk startet i 1934, med tre ansatte og maskiner fra Tyskland. Møbelindustrien på Sunnmøre var nettopp kommet i gang, og det var her grunnleggeren Jens Ekornes fant sine første kunder. 

Verden for sine føtter

I dag har Ekornes et globalt nedslagsfelt i 48 markeder. Med 19 salgskontor i 13 land og mer enn 4000 utsalgspunkter globalt, har selskapet de siste årene hatt en årlig omsetning på over 5 milliarder kroner. Ekornes har til sammen 10 fabrikker, derav fem i Norge, en i USA, en i Thailand, en i Litauen og to i Vietnam. I 2018 kjøpte den kinesiske møbelgiganten Qumei 98% av aksjene i Ekornes og fikk full kontroll over møbelprodusenten. 

Fabrikken på Grodås

I 1976 ble Ekornes Grodås AS etablert. I 2010 startet Knut Ove Rygg som fabrikksjef, og sitter nå også i styret til møbelprodusenten. Med 85 ansatte og et areal på 7500 kvadratmeter lager de trekomponenter til sofaene og stolene til Ekornes. Hver dag produseres komponenter til 700 stoler, 355 sitteplasser i sofaer og 350 spisestuestoler. 

Tre-materialer

Bøk brukes hovedsakelig i treverket som er synlig i møblene. Bøk er lett å få tak i og det er enkelt å bearbeide og lett å beise. Spisestuekolleksjonen Dining, er et nytt satsingsområde som har gjort stor suksess. Dette er komfortable, regulerbare spisestuestoler. –Her bruker vi eik i de synlige trekomponentene, sier Knut Ove. –Både eik og bøk har europeisk opphav. Det er mye tre som brukes innvendig, som konstruksjonsvirke, i møblene til Ekornes. Siden dette ikke er synlig, brukes kryssfinèr. Noen av disse råmaterialene kom tidligere fra Russland. Nye kilder og andre materialer er nå derfor tatt i bruk.  

Bærekraft

Ekornes har en klar strategi når det kommer til bærekraft. Trevirke er en viktig del av dette arbeidet, og opprinnelsen skal alltid være fra bærekraftige kilder og all råvare skal utnyttes til noe fornuftig. Alle restmaterialer og avkapp blir energigjenvunnet i eget flisfyringsanlegg. Eventuelt overskudd blir fraktet til hovedfabrikken og brukt til oppvarming der. –Levetiden på møblene vi produserer er en del av vår bærekraftstrategi, sier Knut Ove. –For dette er møbler vi ønsker at kundene skal kunne ha livet ut, og gjerne i generasjoner. Når møblene en gang skal avhendes kan alt resirkuleres. Vi har et mål om at alle deler skal være separerbare og alle materialer skilles ut og avhendes på rett sted. 

Når det gjelder elektrisitet i fabrikken har de et sertifikat på strøm fra vannkraft. Det vil si at Ekornes skal bruke strøm kun fra fornybare kilder. På fabrikken i Sykkulven har de investert i en elektrisk lastebil, og på Hellesylt kommer det nå hydrogenfabrikk. –Forhåpentligvis kan hydrogen brukes som drivstoff til transport mellom fabrikkene i fremtiden. Målet framover er å flytte gods fra vei til sjø. Å bruke containerskip skal gi god miljøgevinst, sier Knut Ove.  

Satser på Dining

På grunn av satsingen på kolleksjonen Dining, har Ekornes investert i nye maskiner til komponentproduksjon på Grodås. Leverandørene er blant annet A. Falkenberg, Bergsli og Promaskin. –Vi har tatt stor markedsandel allerede, sier Knut Ove. –Vi har tatt Stressless konseptet over i spisestuekonseptet. Det har vært svært vellykket. Det er viktig å utvikle seg, særlig i tider som vi nå er inne i. Vi hadde to gode år under korona, og er nå inne i en krevende tid. Høsten, og særlig oktober pleier å være vår beste periode på året. Da kommer vi vanligvis ut med flere nyheter som er med på å skape oppmerksomhet rundt oss og våre produkter. Nå er vi litt mer avventende til situasjonen. Etter krigen i Ukraina, energikrise, renteoppganger og høye materialkostnader, har det vært krevende tider. Forbrukerne er mer forsiktige med hva de bruker pengene sine på, og det er fullt forståelig. Nå gjenstår det å se hvor dyp krisen faktisk blir. 

Den nye Dining kolleksjonen

Satser på menneskene

Grodås er godkjent lærebedrift i både automasjon, CNC maskineringsfaget, industrisnekkerfaget og produksjonsteknikk. I år har de kun en lærling. –Det er rekordlavt, sier Knut Ove. –Planen er å ta inn flere, men under Covid 19 ansatte vi så mange nye, som vi har måttet bruke tiden vår på. Nå er de snart helt selvgående, og da blir det enklere å ta inn flere lærlinger. Det er viktig at vi har ressurser til å ta vare på lærlingene vi har. Det overskuddet har vi snart igjen nå. For hos Ekornes satses det på menneskene. Hver uke er det et felles produksjonsmøte der alle avdelingslederne deltar. –Det er viktig å dele erfaringer, gi ansvar og snakke sammen, sier Knut Ove. –Et godt arbeidsmiljø må vi alle bidra til.