Evan-Jones og Norsk Trevare- Bli en bedre leder

Evan-Jones
Ewy B Myrhaugen og Terje Landmark. Terje holder de syv første samlingene, og Ewy har ansvar for samling nr. 8 som omhandler salg.

Norsk Trevare tilbyr flere kurs til sine medlemmer. Et av dem er «produksjonsledelse» som blir arrangert i samarbeid med Evan-Jones International. Programmet går over åtte samlinger, og i følge deltakerne får de med seg flere viktige og enkle hjelpemidler som de bruker aktivt i sin arbeidshverdag.

Evan Jones International i Norge er et coaching og rådgivningssenter som har et tett samarbeid med bransjeorganisasjonen Norsk Trevare. De er syv ansatte, og Terje Landmark er ansvarlig for dette kurset. Han har jobbet i Evan Jones siden 2006.

Det viktige lederskapet

Evan Jones holder til i hyggelige lokaler i Sandnes, og da jeg kom inn døra var de 14 deltakerne fra Rogalandsområdet allerede godt i gang med praten. Deltakerne har en lederrolle i sin bedrift. Det å få lov til å utvikle seg til å bli en enda bedre leder synes de er givende. Men det er ikke viktig bare for sin egen del, det er viktig for hele bedriften. Å ha gode ledere kan utgjøre hele forskjellen på en god og en dårlig bedrift.

Hva motiverer?

De åtte samlingene tar for seg ulike temaer. Da jeg var på besøk var det Motivasjon som var det overordnede emnet.
Hva er egentlig motivasjon?
Det er en indre psykologisk prosess som skaper en drivkraft og som får oss til å handle på en spesiell måte.

Hva skaper motivasjon? Å bli hørt, å ha felles mål som bety noe for den enkelte. Man kan bli motivert av å skape synlige resultater og å være en del av et fellesskap.

Skaper trygge rammer

Hva gjør deres bedrift for å motivere de ansatte? Øyvind Haugstad er driftsjef i Treprosjekt. Han mener det er viktig at de ansatte får innsikt og kunnskap om bedriften fra første dag. De må vite hva de går til, og de trenger ros. -Det negative kan som regel snus til det positive mener han. -For som regel så er usikkerhet grunnen til negativitet. Trygge rammer er derfor helt avgjørende for å skape både gode relasjoner og en trivelig arbeidsplass.

Det lille ekstra

Man kan gjøre mye for å motivere, sier Tommy Drivdal som er arbeidsleder hos NorDan på Moi. Firmaturer skaper nye og sterke relasjoner. Men man trenger ikke alltid gjøre så mye. Bare det å kjøpe en is til alle på en varm sommerdag, bidrar positivt. Små ting utenom det vanlige, et lite avbrekk. NorDan har velferdsordninger for sine ansatte, og turer og julebord er en del av pakka når du jobber her.

Da flommen holdt på å skylle med seg hele fabrikken i fjor, så man hvor viktig det er å ha dedikerte ansatte og gode ledere. Det var en utrolig innsats som bidro til at det gikk så bra. -Å se den innsatsen som ble lagt ned da, var helt utrolig, sier Tommy. -Involverer man de ansatte i avgjørelser føler de seg verdsatt og som en del av det som skjer. De føler ansvar på en annen måte. Som leder handler det om å gå foran som et godt eksempel, være positiv og ta drittjobben, mener Tommy.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er et grunnleggende element i samordning og ledelse av organisasjoner. 80 prosent av dagen bruker vi til kommunikasjon. Og da gjelder det å forstå hva man gjør i en kommunikasjonsprosess. For hva er det du virkelig sier, og hva hører den du snakker til? Når vi kommuniserer bruker vi det verbale, som er ordene, vi bruker tonefall og skjult kommunikasjon som er kroppsspråket. Tre faktorer som oppfattes av den vi snakker med. Vi må derfor tenke over hvordan vi snakker med mennesker. Vi må lytte aktivt, sende riktige signaler, og tolke riktig. Vi må forenkle språket og gi tilbakemeldinger.

Kommunikasjon må være individuelt tilpasset fordi vi innhenter informasjon gjennom sansene våre, og mennesker bruker sansene på ulik måte. Noen ser ting i bilder, andre lytter og hører kun ordene du sier, mens andre igjen må ta og føle på det som blir sagt. Dette kalles VAK kommunikasjon og står for 1) Visuell, 2) Auditiv og 3) Kinestetisk. På grunn av dette må vi faktisk snakke ulikt med mennesker. Lyttenivå er også viktig. Vi har lyttenivå 1, der vi lytter selektivt for å finne noe som vi kjenner oss selv igjen i når den andre snakker. Her vil noe bli oversett. I lyttenivå 2 har vi fullt fokus. Vi er ikke lenger nysgjerrige på egne vegne, men kun på den som forteller. Slik kan vi stille spørsmål til det vi virkelig hører.