Hard jobbing for nye tiltak

–Vi kommer dessverre ikke utenom at det er tøffe tider i byggebransjen om dagen, sier daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe. –Det rammer også våre medlemmer. Flere må permittere, vi har hatt et par konkurser og nedleggelser. Men det er heldigvis ikke bare negativitet der ute. Noen klarer seg fortsatt godt. Nå jobber vi på spreng med å få til tiltak som skal komme bransjen til gode ved neste statsbudsjett.

Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe

–Vi trenger en motkonjunktur i politikken for å få fart på markedet. Derfor jobber vi med å få på plass ulike tiltak som utvidelse av rammer for husbanklån, startlån, plan og byggesaker, utvide rammer i kommuneøkonomien, omregulering og øremerkede midler til rehabilitering, for å nevne noe, sier Hilde.

–Tyskland har bevilget 209 milliarder til kommunale boliger og boliger til flyktninger. Norge trenger også sårt flere boliger til dette formålet. Nå er det på tide å få opp både offentlig boligbygging og andre store prosjekter. 

En ordfører i blant oss

–Derfor er det gledelig at tidligere daglig leder Paul Sindre Vedeld fra Rovde Møbel & Design har blitt ordfører i sin hjemkommune, og kan slik være med på å kjempe næringslivets sak. På grunn av sin nye jobb har han overlatt ansvaret for bedriften til Mona Sundnes. 

Kvinnenettverk

–Og når vi første er inne på kvinnelige ledere skal vi sette i gang med et ledernettverk for nettopp kvinner i snekkerbransjen. Vi har fått overveldende tilbakemeldinger, og det er gledelig å se hvor mange kvinner som sitter i lederstillinger i bransjen vår. Faktisk flere enn i mange av de andre organisasjonene i byggebransjen. I nettverket ønsker vi alle med en eller annen lederfunksjon velkommen. 

Bygg Reis Deg

–Norske Trevarer deltar på Bygg Reis Deg og er å finne på standen til Fritzøe Engros fra 9-12 torsdag 19. oktober. Da blir det konkurranser for ungdommen, for her må det jobbes med rekruttering. Det skal vi også gjøre med prosjektet kompani sløyd. Målet er å få til et nasjonalt løft når det gjelder sløyd i skolen. Slik skal vi øke vår egen synlighet og gjøre ungdommene bevisste på mulighetene de har ved å bli snekker.  Dette mener vi er en god rekrutteringsstrategi. 

Hold av dato!

Dato for Årsmøte og Trevaredagene 2024 er nå bestemt. Hold av 18. – 20. april. Arrangementet vil skje i Bergen og lokalforeningen feirer 50 år.