Investerer i Norge

Hos Lyssand-Frekhaug investerer de for 40 millioner i år. Nye maskiner og utstyr og et påbygg på 2500 kvadratmeter skal øke kapasiteten i fabrikken. For nå skal et vesentlig større volum av Lyssand vinduet flyttes tilbake til Norge fra Sverige. 

–Kundegruppene er ulike og de som kjøper Frekhaug Vinduet gjør bevisste valg, sier Øyvind.

Fabrikksjef Øyvind Birkeland kommer oss smilende i møte. –Her er det mye som skjer om dagen, sier han. –Frekhaug Vinduet ligger like utenfor Bergen, på Frekhaug, og er en sterk merkevare i markedet. Vi er stolte av å fortelle at vi nå tar enda mer av produksjonen fra Sverige og over til denne fabrikken. 

Tidlig krøkes

Siden Øyvind var 11 år gammel har han vært med faren sin, Arvid Birkeland på fabrikken til Frekhaug. Arvid var daglig leder fram til 2010. I 2001 fikk Øivind fast ansettelse. –Jeg skulle egentlig bare ta en pause i studiene. Det ble jammen en lang pause, for jeg har vært her siden, ler han. I 2012 ble han fabrikksjef og i løpet av den tiden skjedde det mye på eierfronten i selskapet.

Lyssand til Sverige

Før 2006 kjøpte Mons Tore Lyssand i Lyssand Treindustri seg opp i Frekhaug Vinduet. I 2007 kom det svenske konsernet Inwido inn på banen og kjøpte Lyssand og Frekhaug. I 2014 ble hele produksjonen på Lyssand flyttet til Sverige og til fabrikken til Elitefönster. Grunnen var at vinduene hadde lik oppbygging og kunne derfor produseres på samme produksjonslinjer. Det har aldri vært aktuelt for Inwido å flytte produksjonen av Frekhaug vinduet ut av landet. –Det er et spesielt produkt i konsernet, bygget på lokal produksjon. Frekhaug Vinduet er mer som et møbel å regne, sier Øyvind. 

Lyssand vinduet tilbake i Norge

I 2015/2016 kom nye krav til U-verdi = 0,8. Da ble det mer utfordrende med produksjonen i Sverige. –Men det var en enkel sak for oss å få til, sier Øyvind. –Dermed begynte vi gradvis å produsere Lyssand Vinduet her på Frekhaug igjen. I dag har vi ca halvparten av all produksjon her hos oss. Med de nye investeringene er målet å øke produksjonen ytterligere med 30%. 

En lokal merkevare

Hos Frekhaug-Lyssand er de i dag totalt 110 ansatte med en omsetning i 2022 på ca 415 millioner kroner.  Øyvind mener at de drar nytte av både den lokale tilhørigheten samtidig som de har stordriftsfordeler gjennom å være en del av et konsern. –Sammen er vi gode på innkjøp og vi drar nytte av hverandres kompetanse. Vi reiser rundt på besøk til ulike fabrikker og får inspirasjon og innspill til investeringer. Samtidig er det viktig for Inwido at alle selskapene skal være selvstendige og stå sterkt med sin egen lokale merkevare. Vi har et sterkt lokalt styre og alle avgjørelser gjøre lokalt. Markedet i Norge er godt nå, og vi har snudd fra en negativ trend til positive og lønnsomme tall. Det er vi stolte av, sier Øyvind. 

Satser på menneskene

–Selv om vi er en av de minste fabrikkene til Inwido er vi en av dem som er lengst fremme teknologisk. Vi har en egen programutvikler på huset og satser på god utdannelse blant våre ansatte. Det siste året har tre ansatte tatt fagbrev i CNC faget. Det er viktig for oss å sitte med de beste ressursene her hos oss. I produksjonen er vi en fin gjeng som er både engasjerte og positive til alle de endringene som skjer. 

Dette året har Frekhaug to lærlinger, en på CNC og en i trevare- og bygginnredningsfaget. Begge disse har kommet direkte fra ungdomsskolen og får opplæring hos oss. –De skal være på fabrikk i fire år og ut i jobb i ett år, før de kan ta fagprøven sin, forteller Øyvind. 10 ansatte har nå tatt sin teoretiske prøve og skal opp i praktisk prøve. For å kunne gjennomføre dette kurset må de ha fem års erfaring. 

–Vi tar gjerne inn ufaglærte med de rette holdningene, sier Øyvind. –Vi ønsker å ha med oss engasjerte mennesker som møter opp til riktig tid og som har forståelse for kvalitet og tempo, sier han. 

Øker kapasiteten

Det nye bygget skal snart stå klart og maskiner og utstyr er under installasjon. 2 CNC maskiner er snart klare til bruk, og to profilhøvler ankommer i desember. En ny platesag levert av C. Dahm Maskinforretning er ferdig installert.

Fabrikksjef Øyvind Birkeland viser fram det nye påbygget som snart skal stå klart

Bærekraft

Målet med investeringen er å produsere 30 % mer, med samme energibruk som i dag. Gjennomsnittlig strømforbruk lå tidligere på 300 kWh. Med de nye maskinene vil vi bruke 240 kWh. Slik får vi ned vårt energiforbruk, sier Øyvind. Det er et krav fra konsernet at vi skal redusere strømforbruket vårt med 5% hvert år per vindu. Det samme gjelder for CO2 fotavtrykk per vindu. Alt treverk er sertifisert og all spon går til varmegjenvinning av fabrikken. 

En ny hverdag

I dag produserer Lyssand-Frekhaug ca 200 vinduer/balkongdører per dag. Det brukes mer og mer glass og vi får 3 semitrailere med glass i uka. –I det nye bygget får vi fem lasteramper som skal gjøre arbeidshverdagen mye enklere og mer effektiv, sier Øyvind. –Vi gleder oss til at alt er klart, og til at vi kan hente mye av produksjonen av Lyssand Vinduet hjem igjen, smiler han.