Jacobs TRAPP

I juni 2023 tok Jacob Styrmoe Olerud kompetanseprøven for og bli trappesnekker. –Dette er et litt annet utdanningsløp, forteller han, og det er først om to år jeg avlegger den endelige svenneprøven.

Jacob Styrmoe Olerud

Jacob hadde en bestefar som drev med trearbeid, og da Jacob skulle velge retning på videregående skole falt valget på nettopp trearbeidsfag på Kjelle VGS. –Jeg har aldri vært veldig skoleflink, innrømmer Jacob. –Det føltes veldig riktig for meg da jeg endelig fikk starte på noe jeg interesserte meg for.

Da Jacob skulle på utplassering, fikk han plass hos Lars Aas Snekkerverksted i Ski. –Det var jo litt artig da læreren min skulle vise meg på kartet hvor verkstedet var, smiler Jacob. –For det viste seg å ligge bare en kilometer fra der jeg bor. Det ble kort vei å gå, ler han. Her fikk han også sin lærlingetid og Jacob har nå fått fast ansettelse. 

Jacob fikk 100 timer på sin kompetanseprøve, og han brukte til sammen 13 dager på å tegne, produsere og montere en hel trapp. –I en kompetanseprøve er ikke kravet å lage hele trappa, forteller Jacob. –Men fetteren min trengte en trapp i huset sitt, og derfor endte det med at jeg lagde en 180 graders svingtrapp i fingerskjøtt furu. Både håndløper og forvangen er buet med samme grad som trappa. Det er en stor prosess, sier Jacob.

Trappa er hvitmalt, med blokktrinn og i empire stil. 

Jacob har havnet på riktig hylle. –Akkurat nå er det litt vanskelig marked, men snart vil det snu. Jeg håper å få fortsette hos Lars Aas Snekkerverksted, for her trives jeg veldig godt, sier Jacob.