Kampen om folka

Av Elisabeth Østby

For å få til et effektivt og godt samarbeid mellom skole og bedrift, er et funksjonelt og engasjert opplæringskontor helt nødvendig.  For dette er krevende arbeid.  Det klarer daglig leder Jan Larsen og hans ansatte i Tre-Ringen som dekker regionen som tidligere utgjorde fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark.

Vi møter Jan Larsen utenfor Røyken Videregående skole. Her besøker vi en klasse som går VG1 Bygg og Anlegg.  Innenfor døra i snekkerverkstedet er det fullt liv, og 12 ungdommer er i ferd med å lage sitt eget skap.  Lærer Bjørn Kristian Leitås spinner rundt for å hjelpe alle så godt han kan. –Du må huske på at alle må ha hjelp til alt, forklarer Jan.  –Og det er krevende for alle og enhver.  Derfor er det også en annen voksenperson i rommet. Det er Niclas André Gedde, som er ansatt i Tre-Ringen.  

Trenger påfyll av kompetanse

Niklas jobber sammen med lærerne og hjelper til med forberedelser, rigging av maskiner og innkjøp.  –Vi kan takke han for at verkstedet har blitt så funksjonelt og fint, smiler Bjørn Kristian. 

I mangel på egen kompetanse er det helt nødvendig for oss å ha det gode samarbeidet med Tre-Ringen.  Slik kan vi gi våre elever best mulig innblikk i faget.  

Det er mye som skal læres og elevene følger nøye med når lærer Bjørn Kristian forklarer.

Søk om støtte

Niklas er utdannet snekker, og følger opp den praktiske delen på skolen.  For å få til dette økonomisk har skole og næringsliv gått sammen for å søke støtte til det som kalles yrkesfaglærer 2.  Dette får man støtte til fordi det er med på å bygge kompetanse i læringsmiljø. –Det er bare å søke, oppfordrer Jan. –Klarer vi å få fagkompetansen inn på skolen har vi en lettere vei å gå når det kommer til rekruttering til bransjen.

Skaper et godt grunnlag

På verkstedet lærer elevene hvordan de skal bruke maskiner og vedlikehold av dem.  De har materiallære og lærer seg å bruke hendene.  Det blir som en koordinasjonsøvelse som er viktig å ha med seg resten av livet.  For det blir en del venting på hjelp, og da får de venteoppgaver som er å lage kniver eller andre småprodukter i tre.  Flere bedrifter i området er flinke til å ta inn elevene på bedriftsbesøk og i praksis. –Det handler om å skape et grunnlag som kan vokse, smiler Jan. 

Økt interesse for treteknikk

–Røyken er en skole med en uvanlig positivitet, mener Jan.  De har valgt å kjøpe inn skikkelig utstyr og maskiner. Blant annet står nå en splitter ny CNC maskin klar til bruk. Tre-Ringen var det første opplæringskontoret skolen startet et samarbeid med.  –Vi så en klar økning i interesse for treteknikk på VG2 etter at Tre-Ringen kom inn her, sier Bjørn Kristian.  Røyken har ikke selv en linje for Treteknikk VG2, og de som vil gå videre må derfor over på en annen skole.  Bare det kan være et hinder for flere, og gjør det ekstra viktig å skape en iver for faget. 

Må tenke kreativt, og finne løsninger

De er fire ansatte tilsammen i Tre-Ringen som har avtale med fem skoler.  -En av skolene, Nome i Lunde hadde et flott snekkeverksted som lå brakk i flere år før vi kom inn, forteller Jan.  –Det var for lite søkere til faget.  For å kunne forsvare å starte det opp igjen fikk vi med oss voksenopplæringen.  For alle fylker jobber også med voksne.  Vi kom i dialog med fylket som ønsket innspill til hvilke fag som kunne tilbys de voksne.  Snekkerfaget var det selvsagte valget, humrer Jan.  Og dermed kunne de åpne verkstedet og starte opplæring  både av elever og voksne.  –Det er gøy å se at det vi holder på med fungerer.  Det handler om å være litt kreativ, og tenke ut av boksen for å få kompetansen ut i skolene.  Søker man om midler til Yrkesfaglærer 2 så er det også mulig å bruke mennesker fra bedrifter for å bistå inn i skolene.  Det er rekruttering vi snakker om, så det er verdt det, mener han.  

Våkn opp!

Mange av bransjens leverandører hjelper til med både materialer, hengsler og maskiner til skolene.  –Det er hjelp til selvhjelp på et vis, mener Jan.  –For det er folk som er den store flaskehalsen i vår bransje, og vi må alle bidra til å gjøre oss mer attraktive. For kampen om ungdommen er stor, og de fleste håndplukkes allerede i første klasse på videregående.  Ungdommene står nå i den posisjonen at de selv kan velge hvor de vil jobbe, og da gjelder det å vise seg fram som en positiv arbeidsgiver med de goder og lønn som kreves.  –Jeg tror ikke bedriftene forstår at de må jobbe hardt for å få tak i den arbeidskraften de vil ha, sier Jan. –Nå er det på tide å våkne.

Samarbeid og kompetansebygging

–I Tre-Ringen har vi ca 60 medlemsbedrifter og 70 lærlinger.  I Rogaland er det nå ca 80 lærlinger og i Agder ca 50 lærlinger, fortsetter Jan.  –Dette er gode tall, og en stor økning fra kun få år tilbake.  Flere opplæringskontorer gjør en strålende jobb i flere deler av landet.  Det viser at det er mulig å få tak i lærlinger bare det blir jobbet godt med.  Det viktigste er å få til et godt samarbeid mellom skole og bedrifter.  Både elever og lærere må komme ut i bedrift for å bli kjent med oss, og være trygge på at dette er en bransje de vil sende sine ungdommer ut i.  

-For de blir på en måte barna våre, minner Bjørn Kristian om.  –Vi vil det beste for dem, og vår kunnskap og holdninger smitter over på dem.  Derfor er samarbeid så viktig.  Vi må bli kjent med bedriftene for å kunne anbefale retning.

Gjør deg attraktiv

–Derfor må alle byggfaglærere vite om oss, fortsetter Jan.  –Vi som opplæringskontor har en viktig rolle i å få til det gode samarbeidet, men til syvende og sist er det bedriftene som aktivt må vise ungdommene hva de får ved å jobbe i en produksjonsbedrift.  Gjør deg attraktiv, og være frampå, må bli min oppfordring, avslutter Jan.

Engasjementet er på topp, og litt moro skal man ha det når man jobber.