Kåring av årets svenneprøver 2023

Endelig er det igjen klart for visning av svenneprøver i Oslo Snekkermesterlaug sine lokaler i Oslo. I løpet av 2023 har flere lærlinger igjen blitt presentert i Tre og Profil.  

Årets lærling 2022 ble Alida Berle Karlson med sin stol. Daglig leder Jann Bjørne i A. Falkenberg Etft. stilte gladelig opp med premier.

Alle svenneprøver blir vist på plakater, og de som kan blir stilt ut fysisk. –Det er kun de svenneprøvene som stilles ut fysisk som kan jurieres, sier primus motor Bjørn Gunnar Eliasen i BWood som også er Oldermann i Oslo Snekkermesterlaug. -Det er ikke like lett å ta med en trapp eller andre store svenneprøver for snekkerfag (trevaresnekker). Derfor viser vi prøvene deres på plakater.

–Her blir det premieutdeling og påskjønnelser til noen og enhver, så det lønner seg å stille opp, smiler Bjørn-Gunnar Eliasen.

–Vi håper at så mange som mulig ønsker å være med denne dagen. Det blir lett servering og mange fine svenneprøver å se på.  

Visningen er lørdag 8. juni kl. 12, Håndverkeren, 

Rosenkranzgate 7 i Oslo.

Meld deg på til Bjørn Gunnar: oldermann@osml.no