Månedens SVENNEPRØVER

Vinduet til Trond Markus

Trond Markus Svorkmo avsluttet sin lærlingeperiode hos Sollihøgda Trevarefabrikk i juni. Han er oppvokst med håndverkstradisjoner i familien, og det var derfor naturlig for han å velge samme yrkesvei. 

Trond Markus Svorkmo

Men hvilket yrke man skal velge innenfor håndverk er ikke alltid så lett å vite. Derfor startet Trond Markus først på TIP, teknisk industriell produksjon, på Strømmen. Etter å ha gått her ett år, sto alt så mye klarer for han. Dermed valgte han å omskolere seg og startet som privatist på trevare- og bygginnredningsfaget via lærlingekontoret, Tresenter Øst. Han meldte seg opp til eksamen på nett, og kunne dermed begynne jakten på lærlingeplass. Sollihøgda Trevarefabrikk på Minnesund i Viken fylke har lange tradisjoner med lærlinger og Trond Markus var så heldig å få plass her.

Et slikt skoleløp krever lenger tid som lærling. Etter 3,5 år kunne han avslutte med bestått på sin svenneprøve som besto i å lage et 2-rams kittvindu. Slike vinduer lager de mest av hos Sollihøgda sammen med alle andre typer vinduer og dører. –Det er som å lage to vinduer i ett, forklarer han. –Det var veldig lærerikt og gøy å få lov til å holde på med dette helt på egen hånd. Jeg må nok innrømme at jeg var ganske så nervøs også, men det hører vel med. 

Til sammen brukte Trond Markus syv arbeidsdager inkludert forberedelser og produksjon. –Det mest utfordrende var å få riktig klaring mellom karm og ramme samt å få riktig avstand på emner. Det er også viktig å bruke riktig beslag og hengsler. CNC maskinen fikk stå i fred, smiler Trond Markus. –For her er det håndarbeid i sentrum. Noen maskiner må uansett brukes til tapping, slissing og profilering. Materialene han brukte var fingerskjøtt limtre furu. 

Trond Markus er nå fast ansatt hos Sollihøgda. –Det morsomste med dette yrket er at jeg ser raske resultater av det jeg gjør. Det er enkelt å oppfatte hva som er bra eller dårlig arbeid, og kan dermed raskt rette opp eventuelle feil eller mangler. Det hyggeligste er nok å møte fornøyde kunder. Det gjør hverdagen min god, smiler han. 

Krevende sjalusi

I juni avsluttet Milena May Steinhov sin lærlingetid hos Eckhoff Håndverksinteriør i Oslo, og har dermed fullført sin utdannelse som møbelsnekker. Midt i den verste Covid tiden begynte Milena å banke på dører for å få lærlingeplass. Hun skjønte at her måtte man stå på for å klare å fullføre sin utdannelse. Da hun troppet opp hos Eckhoff ble hun raskt ønsket velkommen inn.

–Vi var en typisk pandemiklasse da vi gikk møbelsnekkerfaget på Skedsmo Videregående skole, sier Milena. –Alle var nervøse for hvordan vi skulle få lærlingeplass når alt var lukket ned. Jeg hadde litt flaks. For daglig leder hos Eckhoff var ute etter en ny lærling akkurat når jeg dukket opp. Litt flaks skal man ha, smiler hun. 

Milena har alltid vært glad i kreativitet. Hun har holdt på med tegning, maling og formgivning. –Jeg elsker å skape noe som faktisk kan brukes, sier hun. Derfor var valget lett da hun skulle finne sin yrkesvei på videregående. 

Etter to års lærlingetid hos Eckhoff Håndverksinteriør avla hun sin svenneprøve med karakter bestått. –Jeg er fornøyd med hva jeg fikk til, sier hun. –Jeg valgte å utfordre meg selv ekstra og lagde derfor et skap med sjalusidører. 

Dørene er i heltre eik, og skuffen inne i skapet er sinket. Som bakplate har hun brukt en 6 mm MDF i eikefinèr. Sidestykkene og bakstykket i skuffen er i lønn. Skuffebunnen er finert. –Min største utfordring er at jeg er for opptatt av detaljer, og bruker derfor lang tid, sier hun. Jeg endte opp på 84 timer til sammen. Det var absolutt en vanskelig oppgave som ga meg mange utfordringer på veien. Men jeg kom i mål, og jeg synes det var veldig gøy å teste mine ferdigheter. Jeg designet skapet selv, og det var veldig lærerikt å gjøre hele prosessen fra design til produksjon. 

Milena May Steinhov

Nå er Milena på jakt etter jobb. Hun venter nå først svar på om hun får praksisplass i seks måneder hos Ung tradisjonshåndverk. –Jeg ønsker å lære så mye som mulig, og dette hadde vært en flott mulighet for meg, sier hun.