Med hjerte for ekte håndverk

Kris og Kjells Møbelsnekkeri

F.v: Verksmester Arne Skjellestad, Tord Skjellestad, daglig leder Edmond Risth og Andrè Sæther.

– Vi liker å ta vare på det gamle og ekte, sier daglig leder og eier Edmond Risth i Kris og Kjells Møbelsnekkeri AS. Derfor synes vi det er svært interessant å få være med på å restaurere og reparere en tofløyet bygårdsdør som forhåpentligvis skal bestå testen for branngodkjenning EI30. Murbyen Oslo og byantikvaren ønsker å skape en standard for slike dører.

– Det er en viktig del av faget vårt, fortset- ter Edmond da vi kommer inn i fabrikken på Skui, like utenfor Oslo. -Som møbelsnekkere ønsker vi å bevare og ta vare på. Derfor tar vi imot de to stolene til fru Hansen, eller hjelper ungdommer som har hatt alenehjemmefest, smiler Edmond. -Det ungdommene ikke alltid tenker over er at det faktisk koster penger å reparere. Vi har opplevd at de må ringe til mor og bekjenne sine synder for at hun skal betale for gildet.

Variasjon skaper trivsel

– Man kan kanskje tenke at slike små- jobber ikke er lønnsomt. Men når vi produserer skreddersydde løsninger til kontorbygg, resepsjonsdisker, sittegrupper eller spilevegger, kan det oppstå rom for enkelte ansatte som de kan fylle med slike hyggelige jobber. Det skaper variasjon og trivsel for oss som jobber her, mener Edmond.

Fra prøvetid til livstid

Kris og Kjells møbelsnekkeri AS ble etablert i 1987 av Kris Aaseth og Kjell Rokkan. Edmond startet i bedriften i 1990. -Jeg kom hit gjennom noe som ble kaldt for hjelpesnekkerengasjement, forteller han. På den tiden ville jeg ikke gjøre noe, men min mor dyttet meg ut døra, og fikk meg inn i dette program- met. Jeg hadde prøvetid hos Kris og Kjell, men prøvetid ble til livstid, ler han. -Jeg ble nok like overrasket som de rundt meg over hvor godt jeg trivdes og hvor god kontakt jeg fikk med både Kris og Kjell. Derfor ble jeg.

I 1997 sluttet Kris, og Edmond tok over som verksmester. Kjell er fortsatt i fabrikken, men har solgt alle sine aksjer til Edmond som tok over som eier i 2017. Etter en lange forhandlinger om å kjøpe eiendommen gikk også det i orden i 2018. Eiendomsselskapet eier han sammen med styreleder Knut Gulbrandsen.

Framtiden er klar

-Vi brukte et år på å kjøpe eiendommen. Nå vet jeg hvor jeg skal være resten av mitt yrkesaktive liv. Jeg skal være akkurat her, og det er en fantastisk god følelse, sier Edmond.

Fulle ordrebøker

-Det vil altså si at jeg har jobbet her i 29 år og har aldri opplevd å være arbeidsledig, smiler Edmond. Når jeg tenker meg om så har vi hatt to ryddedager i løpet av disse årene. Men det må vi si er innafor. Det kan hende vi skulle hatt flere av dem, humrer han. -2019 har startet med et brak, bare se på veggen min, sier han, og peker på en oppslagstavle full av ordrer. Det er et godt skue.

Branntesting av restaurerte dører

-Vi har restaurert og reparert mange dører i Oslos gamle bygårder, forteller Verksmester Arne Skjellestad. -Det nye nå er at de skal ha brannsertifisering.

Gjennom et prosjekt sammen med Murbyen Oslo og byantikvaren restaurerer vi derfor en av de gamle bygårdsdørene. Vi skifter gamle låser, spundser ramtre og fjerner gammel maling helt til vi kommer til friskt treverk. Byantikvaren ønsker å bevare så mye som mulig av dørene slik de var, og vår oppgave er å gjøre det vi kan for at døra skal bestå branntesten som utføres i Trondheim.

30 minutter i flammer er lenge, sier Fritjof. -Det blir noen spennende minutter. Målet er å lage en standard for dørene der 14 momentpunkter skal dokumenteres. Murbyen Oslo og byantikvaren står for kostnadene av testingen.

Det er vanskelig å få ansatt gode møbelsnekkere, sier Edmond. Derfor er det helt nødvendig for oss å ta inn lærlinger. Da kan vi være med på å lære dem opp slik vi selv vil, og de som ønsker får tilbud om jobb etter at svenneprøven er bestått.

Lærlinger

Hos Kris og Kjell er de åtte ansatte pluss en lærling. -Vi hadde tre lærlinger som gikk opp til svenneprøven samtidig i september, forteller Edmond. -Nå har vi kun Fritjof Endsjø. -Jeg håper å få fortsette her etter lærlingetiden, forteller Fritjof. – For her trives jeg godt. Det er vanskelig å få ansatt gode møbelsnekkere, sier Edmond. Derfor er det helt nødvendig for oss å ta inn lærlinger. Da kan vi være med på å lære dem opp slik vi selv vil, og de som ønsker får tilbud om jobb etter at svenneprøven er bestått.

Målsetningen framover er å gjøre en ombygging av verkstedet og få inn en ny CNC-maskin før sommeren. -Kursen skal stakes ut for de neste 20 årene, smiler Edmond. Vi er godt på vei!