NYE MULIGHETER i rolige tider

Hos Fagtrapp på Espa i Innlandet fylke merkes nedgangen i markedet. I 2023 budsjetterte de med 30% lavere omsetning i forhold til året før. Men henge med hode gjør de aldri. –Vi har vært med lenge nok til å kunne håndtere tøffe tider. Det handler om å tilpasse seg når det trengs og utnytte nye muligheter, sier daglig leder Ronny Gaasø.

Daglig leder Ronny Gaasø ser muligheter i nye markeder

I 1986 startet gründer og eier Ansgar Gaasø, Fagtrapp. Siden da har de levert trapper til både privat og proffmarkedet. Ansgar har hele tiden hatt fokus på lønnsom og solid drift. Det har han overført til sine barn, Linda og Ronny, som nå har overtatt den daglige driften av Fagtrapp. –Han har ikke gitt seg helt, smiler Linda, som fokuserer på markedsføring og salg. –Vi trenger fortsatt hans fagkompetanse og er takknemlige for at han ønsker å bidra når vi spør, sier Ronny. 

Tilpasser arbeidsstokken

Det er spesielt godt å støtte seg til dem med lengst erfaring, når tidene blir tøffere. –Vi står midt i en utfordrende tid nå, sier Ronny. –I starten av året i fjor begynte vi å skjønne hvordan markedet ville utvikle seg. Derfor startet vi en nedbemanningsprosess der vi ble to færre.  I dag er vi sju medarbeidere pluss en selvstendig montør, og det passer godt i forhold til forventet omsetning og vårt budsjett. I tillegg har vi en dyktig mann i Fagtrapp Østfold, Svein Ivar Andreassen, som kjøper, selger og monterer trapper av oss. 

Tid til nye markeder

Hyttemarkedet har vært et stort marked for Fagtrapp, og har tidligere utgjort hele 30% av omsetningen. –Det som ryker først når markedet stuper er hytter og dyre biler, sier Ronny.  –Vi har lenge luktet på andre typer produkter, men aldri hatt tid til å følge det opp. Det har vi nå, og det ser vi på som en styrke framover. Vi leverer nå enda mer til rehabiliteringsmarkedet og andel privatkunder har økt betraktelig. Et helt nytt marked for oss er glassrekkverk til terrasse og balkonger. Et annet marked som vi ønsker å bli enda bedre på, er trinnfornyelse. Dermed er produktspekteret utvidet, og vi forventer en jevnere fordeling av vår omsetning mellom privat og prosjektmarkedet. I fjor hadde vi kun 20% til private kunder, så dette har økt kraftig. Vi kommer også til å gå inn på nye geografiske markeder, per i dag dekker vi i hovedsak Østlandet. Sørlandet er første stedet vi kommer til å starte i det små.

Klar, ferdig, gå

–Nå handler det om å stå klare når oppturen kommer. Det er krise i boligmarkedet og mangelen på boliger kommer til å føre til en eksplosjon når både rentenivå og verden blir mer forutsigbar, mener Ronny. –Fra 1. januar gikk råvarekostnaden ned 10%, så får vi håpe dette er starten på en ny vår i byggebransjen.

Trappemodell Sanna med helstav eik og glass

Grønn overflatebehandling

–En gledelig nyhet for oss på nyåret er at vi faser i stor grad ut løsemiddel-basert lakk og går over til mineralolje og kjemikalie-frie overflatebehandlinger. Dette er et lite skritt i riktig, grønn retning, smiler Ronny.

Skaper nye muligheter sammen

–Det er mange muligheter for oss i vår bransje, og noe av det viktigste er å samarbeide i enda større grad. Vi har flere spennende samarbeidspartnere som vi allerede har knyttet oss til, bl.a. en dyktig møbelsnekker på spesialinnredning, og vi holder på å etablere showroom med trapper hos Alex Parkettstudio på Skøyen i Oslo i løpet av første kvartal. De er helt rå innenfor sitt felt, og blir en god samarbeidspartner i et viktig marked for oss. 

Vi er så mange dyktige mennesker og bedrifter som sammen kan få til spennende og lønnsomme prosjekter og nyvinninger. Det håper og tror vi å få til enda mer av i 2024, avslutter Ronny.