Nytenkende tradisjonsbedrift

Norunn Tveit tok over som daglig leder for Lunden Snekkerverksted i 2016, og som eier i 2021. Som fjerde generasjons eier og driver er Norunn og Snekkerverkstedet godt plantet i håndverkstradisjoner. –Vi bruker det beste av vår historie som grunnlag i våre produkter, sier Norunn. –Det er viktig å poengtere at tradisjoner og utvikling ikke er to motsetninger. Vi trenger begge deler for å overleve. 

Lunden Snekkerverksted ligger omtrent midt i Agder fylke. I ruskete regnvær og sterk vind gikk turen inn til Kollungtveit på smale og svingete veier. Lunden Snekkerverksted ligger synlig langs veien. Jeg kastet meg inn den første og beste døra, for å redde kamera og skrivebok fra vannet som rant godt ned fra himmelen. Og vipps sto jeg midt inne i produksjonen. Hyggelige ansatte viste meg villig vei inn til Norunn der varmen og hyggen raskt varmet en skjelven kropp. 

Norunn er en ung, kvinnelig daglig leder og eier. Jeg tar meg selv i å nesten bli overrasket. For dem finnes det ikke mange i bransjen. Desto mer gledelig selvfølgelig.

Fjerde generasjon

Norunn forteller ivrig, og vi starter med begynnelsen. I 1929 ble Lunden Snekkerverksted stiftet av en onkel av Norunns bestefar. I 1964 tok bestefaren over driften, og i 1975 ble faren til Norunn daglig leder. Den gang ble det produsert både dører, vinduer, trapper og innredningsprodukter. Siden 70-tallet er det i hovedsak blitt produsert vinduer og utvendige dører. –I dag har vi spesialisert oss på produksjon av vinduer og dører i «tradisjonell» stil, inkludert produkter til verneverdige bygg, samt restaurering av vinduer og dører, forteller Norunn.  

Som fjerde generasjon har Norunn aldri følt seg presset til å ta over. Tvert i mot var hun fast bestemt på å gjøre noe helt annet.–Men det er rart med det, smiler hun. –Jeg har nok blitt litt miljøskadet opp igjennom. 

For da hun skulle utdanne seg, falt valget på møbelsnekring, og etterhvert økte interessen for å ta over. Med fullført svennebrev i møbelsnekring startet hun derfor på siviløkonomstudiet for å være bedre rustet til å drive Lunden videre. 

Med øye for detaljer

Hos Lunden Snekkerverksted er det skreddersøm og spesialproduksjon som gjelder. Norunn elsker å være i produksjonen og bruker omtrent like mye tid der som på kontoret. –Med kun 11 ansatte sier det seg selv at vi alle må trå til der det trengs, smiler hun. –Vi er en fin og sammenspleiset gjeng. Over halvparten har vært her i over 25 år, så erfaring har vi mye av. Og det trengs i det markedet vi opererer i. Rehabilitering inkludert produkter til antikvariske bygg står for mesteparten av vår omsetning. Vi leverer også til større hytteprosjekter. 

Plagsomt nøye

–Vi skal levere kvalitetsprodukter, og det krever mye av oss som produsent, fortsetter Norunn. –Jeg er nok i overkant nøye, og vi er nok en plagsom kunde for blant annet trelastleverandører, ler hun. –Men det får heller være. For vi lager kun produkter vi selv vil ha i egen stue. Vi kjøper ferdig tørket trelast i større dimensjoner og sorterer alle materialer for hånd. Kløyving og kapping gjør vi selv for å være sikre på å få den kvaliteten vi skal ha til de ulike bruksområdene. Slik sett driver vi litt på gamle måten, men vi er sikre på at det lønner seg i det lange løp. Vår yrkesstolthet er stor, og den skal vi ta vare på. 

Et nisjemarked

Lunden Snekkerverksted har hatt fullt opp med ordrer i 2022. En til dels fast kundemasse befinner seg langs kystveien fra Oslo til Haugesund der ca 50% er byggmestre, 10% er forhandlere og 40% er privatkunder. –Oppsøkende salg gjør vi omtrent ikke, sier Norunn. –Vi er heldige med at kundene i stor grad kommer til oss, og anbefaler oss videre til andre. Nisjemarkedet vi driver innenfor er relativt lite og vi er avhengig av å levere de beste produktene for å beholde kundene våre. 

Ønsker seg forutsigbarhet

–Etter at materialene er sortert for hånd, kløyvd og kappet, brukes avkappet i flisfyringa. Det har vært viktig for oss det siste året, forteller Norunn. –Vi landet på 140% økning i strømkostnad i forhold til 2021, på tross av at vi har redusert forbruket vårt. Vi fikk noe strømtilskudd, men det monner ikke allverdens i forhold til totalen. Forutsigbarhet er det viktigste for oss. Det har vi ikke nå. Det er trist om mye av overskuddet går til strøm isteden for å kunne reinvestere i fabrikken, sier Norunn. 

For med en omsetning i 2021 på 7,7 millioner kroner er det ikke flust av overskuddspenger å ta av. I 2022 økte de omsetningen med godt og vel 30%. –Det er etterdønninger etter korona, og de siste årene har vært unormalt gode år. Vinteren pleier å være litt roligere, men slik har det ikke vært nå, sier Norunn.

Med bærekraft i ryggmargen

Norunn er framtidsrettet. –Våre produkter skal være holdbare, sier hun. –Bærekraft for oss er kvalitet, varighet, og gjenbruk. Det er jo dette vi jobber med hver dag, og det ligger i ryggmargen vår. Vi utnytter de ressursene som finnes og skaper nye og mer energisparende produkter. 

God flyt

Norunn er stadig på jakt etter den gode utviklingen som gjør produksjonen enda mer effektiv. –Vi har gjort nye grep internt i produksjonen som gjør flyten mer effektiv, og vi opplever lite feilproduksjon. Vi skal ha rett ting på rett plass til rett tid, sier hun. –Slik kan vi produsere riktig med en gang. Den siste tiden har vi fått flere større prosjekter. Det skaper bedre oversikt og bedre flyt.

Store framtidsplaner

–Utviklingen de siste 10 årene har vært god, og vi har gjort endringer som har ført til en bedre arbeidshverdag, mer effektiv produksjon og enda bedre kontroll på kvalitet og sluttprodukt. Og det slutter ikke her, smiler Norunn litt hemmelighetsfull. –Mitt mål er å videreutvikle snekkerverkstedet, og da må vi også kunne tenke nytt og annerledes, avslutter hun.