Parametrisk design: et skritt fremover mot digitalisering

Gitterskall i Trondheim, Foto: Sophie Labonnote-Weber
Av: Nathalie Labonnote, senior forsker, SINTEF ByggforskAv: Nathalie Labonnote, senior forsker, SINTEF ByggforskPetra Rüther, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Mulighetene i nye digitale verktøy og digitalisering er langt ifra utnyttet i norsk byggenæring generelt. Et kjennetegn ved de som lykkes i konkurransen er at de har evne til raskt å kunne omstille seg og forbedre sine prosesser, produkter eller løsninger.
Parametrisk design: en innovativ og nyskapende løsning
Parametriske digitale verktøy åpner for nye muligheter: i stedet for at ingeniører og designere må tegne produkter som konkret geometri, hver gang, og dermed produsere disse, er det med slike parametriske verktøy mulig å programmere betingelser som gjelder flere produkter / flere versjoner av produkter.
Tilbyr sømløse produksjonsprosesser
Verktøyene støttes av heldigital informasjonslogistikk, sømløs informasjonsflyt og fungerer som en felles digital plattform for både formgivning og produksjon. Med slike verktøy får produsentene digitale filer som ikke behøver videre prosessering: de trenger hverken å tegnes om  til produksjonstegninger eller redigeres til nye filformater for å kunne benyttes som produksjonsgrunnlag. Dermed kan produsenten utnytte automatiserte digitale produksjonsprosesser optimalt.
Mange brukerfordeler
Ved å automatisere pragmatiske og repetitive operasjoner i formgiving, kan designere bruke mer tid på å utvikle løsninger. Dette gir både en effektivisering ved mindre omfang av enkelt arbeid og kvalitetsheving i form av mindre feil og ved bedre tverrfaglig samarbeid mot innovative og gjennomtenkte treprodukter. Med parametriske verktøy er det lite merarbeid og merkostnad å lage mange varianter over samme prinsipp. Dette styrker designers muligheter til å utvikle løsninger nøye tilpasset oppgave- og stedspesifikke betingelser, noe som er essensielt for f.eks skreddersydde produkter. Ved hjelp av slike verktøy kan produsenter i en tidlig fase gi et anslag på materialbruk, kostnadsbildet og miljøeffekter.
Bidrar til økt konkurransekraft og verdiskaping
En parametrisk arbeidsflyt muliggjør produksjon av optimaliserte og skreddersydde produkter på en enkel og rasjonell måte. Dette gir økt lønnsomhetet ved å bruke digitale verktøy for å optimalisere geometri, volum, produksjonsprosesser og totalkostnad.
Mange løsninger er i dag kvasi-standardisert, og det ligger et stort verdiskapingspotensial i økt bruk av digitale verktøy for skreddersydd masseproduksjon. Digitale plattformer åpner også muligheter for nye forretningsmodeller: En produsent kan selge en komplett pakke som inkluderer alt fra prosjektering til montering av et skreddersydd produkt som er utformet etter kundens ønske.
 SINTEF og NTNU viser vei
Parametriske metoder kan effektivisere og radikalt endre treprodukt produksjonsprosesser. Fordi metodene er nye, krever dette imidlertid et forsknings- og utviklingsarbeid i form av programmering og forståelse av den digitale prosessen selv. Forskergruppen ved SINTEF og NTNU  har jobbet med utvikling av slike parametriske verktøy for diverse trekonstruksjoner og treprodukter de siste årene med et spesielt fokus på parametrisk beregning av storskala trekonstruksjoner.