Politikere i møte med virkeligheten

Næringsminister Trond Giske og styrelder i Norsk Trevare Ole Olsen. Foto: Siri Stang i BNL.
Næringsminister Trond Giske og styrelder i Norsk Trevare Ole Olsen. Foto: Siri Stang i BNL.

Næringsminister Trond Giske inviterte byggenæringen til samråd i forbindelse med den nye byggemeldingen i slutten av februar. 50 deltakere fra byggebransjen deltok på møtet som ble holdt hos Weber Leca i Lillestrøm. Noen få bedrifter fikk anledning til å holde 5 minutters innlegg. Styreleder i Norsk Trevare, Ole Olsen, var en av disse. I kjent stil formidlet han saklig og viktig informasjon til næringsministeren.

Det handler om å vise seg fram. De som ikke sier noe blir ikke hørt. Derfor er det utrolig viktig at noen tar ordet for bransjen. Ole Olsen har selv vært politiker i mange år, og han synes møtet på Lillestrøm var positivt. – Den eneste måten en kan tilegne seg kunnskap om andre på, er å lytte til dem, sier han. Derfor er det svært positivt at politikere nå er ute i bedrifter for å høre hvordan hverdagen er. Målet er å bli bedre kjent med næringslivet og byggebransjen spesielt.

Ole Olsen fortalte om små, mellomstore og store bedrifter der mange er hjørnestensbedrifter i sine kommuner. En stor andel er familiebedrifter som har bestått i generasjoner. -Det blir en utfordring for neste generasjon å ta over. Det som driver disse bedriftene framover er hardtarbeidene mennesker med stolthet, kunnskap og stor kompetanse. Det er enormt viktig å ivareta denne kunnskapen i landet. Men det mange opplever er at rammevilkår og konkurransevilkår ikke er de samme for dem med norsk eierskap som for dem med utenlandsk eierskap. Flere bedrifter har blitt kjøpt opp av utenlandske bedrifter, og mange velger å legge produksjonen til utlandet på grunn av at det rett og slett blir for kostbart i Norge.

– Det er avgjørende at konkurransevilkår og rammevilkår blir like for å ivareta den industrien vi fortsatt har, sier Ole.

Stadig flere krav fra staten gjør også at produktene blir dyrere og dermed mindre konkurransedyktige i forhold til utenlanske varer. Dette kan sees i sammenheng med en økende import.
– Vi ser også en økning i importen av PVC-vinduer, fortsetter Ole.

Det offentlige Norge må gå foran som et godt eksempel, og holde seg til sin egen plan om økt bruk av tre.

Slik kan vi også komme frem til gode miljøvennlige løsninger, samtidig som vi kan sikre og skape arbeidsplasser.
– Oljeindustrien er bra for Norge, uten tvil. Men den velstanden oljen skaper er med på å gjøre utfordringer ellers mindre synlige. Vi må tenke langsiktig, og da er det helt nødvenlig og opprettholde og videreutvikle også annen industri. En annen viktig faktor for å gjøre Norge mindre og lettere fremkommelig er å få til en bedre infrastruktur. Slik vil også vår industri blir mer konkurransedyktig, avslutter Ole.