Positive signaler

–Vi erfarer at det er noe mer positivisme å spore ute i markedet nå, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe. –Flere lurer på om det bare er et blaff, eller om det faktisk vil gjenspeile de neste månedene. Vi satser på at flere nå er over kneika, smiler hun.

Hilde Widerøe Wibe

–Selv om bedriftene fortsatt opplever svært ulik ordreinngang, så tar vi med oss de lysglimtene vi får. For det er en del av dem, heldigvis. Noen av bedriftene som har hatt permitteringer har nå tatt sine ansatte tilbake og noen trenger også flere folk. 

De neste ukene vil gi oss flere svar på om dette er signaler som vil vare. Det blir generelt spennende dager framover da regjeringen legger fram revidert budsjett 14. mai. Det jobbes iherdig fra NHO Byggenæringen sin side, og sammen har vi kjørt et massivt påvirkningsløp. Det har ført til at våre forslag til tiltak begynner å bli godt kjent blant de som bestemmer her i landet. Blant annet jobbes det på politisk nivå med å øke bevilgningen til Husbanken ytterligere. De har allerede fått penger, men det ligger inne til nærmest det dobbelte av hva som er bevilget, så forhåpentligvis kommer det mer midler i revidert nasjonalbudsjett. Vi ser også at midlene som Enova har fått til energisparing i bolig, der utskifting av vinduer er et av tiltakene, gir gode resultater. Flere går til det skrittet å faktisk skifte ut sine trekkfulle, gamle vinduer, og det er svært positivt for vår bransje.

–Norske Trevarers Landsmøte ble arrangert fra 19. – 21. april. Det har vi gledet oss lenge til. 132 trevarevenner var påmeldt og her ble det både inspirasjon med faglig påfyll og sosialt samvær. Vi er mange nye mennesker i administrasjonen i Norske Trevarer og dette var en fin anledning til å bli bedre kjent. 

–Nå er det årsmøtesesong for lokallagene. Her er det god stemning og relativt god deltakelse, smiler Hilde. Det kommer til å bli arrangert flere hyggelige aktiviteter i lokallagene framover, og det har også kommet inn nye representanter i de ulike styrene. Det skapes nytt engasjement og det er vi veldig glade for.

I Norske Trevare Østlandske er det Robert Thorsen fra Mjøspanel AS som går inn i rollen som styreleder.

Ny styreleder i Norske Trevarer Buskerud/Vestfold er Ulf Koritzinsky som driver som møbelsnekker. Her er det 66% damer i styret, sier Hilde. Etter årsmøtet som ble avholdt på landsmøtet er det 33% damer i styret til Norske Trevarer også. 

–Aktiviteter framover i regi av Norske Trevarer blir en digital fagdag 23. oktober, før vi starter 2025 med et brak der Trevaredagene går av stabelen 29. – 30. januar på Gardermoen, avslutter Hilde.