Rust opp!

–Heldigvis har bransjen vår mange muligheter, selv om vi nå er inne i en utfordrende markedssituasjon, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe.

–Når igangsetting av boliger nesten har stoppet opp, er det på tide å tenke nytt og hvordan man kan omstille seg. I rehabiliterings markedet er det store muligheter, og det kan være verdt å snu seg rundt for dem som ikke allerede er her. Vi ser at vindusprodusenter som er i dette markedet gjør det godt, til tross for tøffe tider. Og det er ikke slik at vi går hverandre i næringa, for dette markedet er stort, mener Hilde.

–Bransjen vår er variert, og landet vårt er langstrakt. Tilbakemeldingene om markedssituasjonen er derfor svært ulik. Alt avhenger av hva man produserer, til hvilket marked, og vi ser også at det er store regionale forskjeller. 

–Vi vet at 2024 kommer til å bli et tøft år for mange. Men vi vet også at det som ikke bygges nå, uansett skal bygges. Da må vi være klare. Dette er tiden for å gjøre det man ellers ikke har tid til. Søk på tilskudd og støtteordninger. Bygg kompetanse. Vi vet at miljøkrav og sertifiseringer innen bærekraft kommer, og de som leverer til store prosjekter eller til det offentlige må ha dette på plass. På nyåret kommer en ny lov om offentlig anskaffelser, og den vil inneholde krav som bedriftene må følge for å i det hele tatt å få oppdrag. 

–I rolige tider må det bygges kompetanse innad i bedriften og gjøres investeringer som skal til for å ta imot stormen som kommer. For vi ser at trender går i retning av vår bransje. Det bygges stadig mer i tre, og mennesker er opptatt av det nære, naturlige og miljøvennlige. De ønsker de holdbare produktene både når det gjelder dører, vinduer, trapper, kjøkken og annen innredning. Derfor må vi nå ruste opp til stormen. For den vil komme.

– Avslutningsvis må jeg få fortelle om et spennende frokostmøte jeg var på i november med næringslivets klima-ledere og Statsbygg med temaet: de mest bærekraftige bygg er de vi ikke bygger. Her ble det blant annet vist fram eksempel fra Statens Hus i Vadsø hvor Førre Vindu har bidratt med å lage kopi av de eksisterende vinduene, men med moderne soldempende 3-lags glass. Dette er glass som slipper inn ca 63% lys og 35% av varmen. Slike prosjekter vil vi se stadig mer av framover – og her ligger det store muligheter for oss!

Ny leder for fag og utvikling

–Halvard Høilund-Kaupang slutter i Norske Trevarer. Han har vært leder for fag og utvikling. Halvard har takket ja til nye og spennende utfordringer, forteller Hilde. –Derfor søker vi etter en ny leder på dette området. Vi er i gang med rekrutteringsprosessen. 

Hold av dato

18. – 20. mars: Tur med Norske Trevarer og Reisegleder til messen Fensterbau.

19. – 21. april: Landsmøtet i Bergen