Satser på trebygg

Molde Lufthavn Årø er Avinors pilotprosjekt etter et initiativ fra Innovasjon Norges prosjekt «tre og samferdsel». Terminaltilbygget er bygget i limtre/massivtre, og ble tatt i bruk rett før påske. Økt bruk av tre er formålet til Innovasjon Norges prosjekt, med fokus på klima, miljø og markedsutvikling innenfor samferdselssektoren.

I gjennomføringen av prosjektet er Harald Thoresen, NHO Innlandet, leid inn som prosjektleder. Prosjektet søker å finne mulighetene for økt trebruk i nyskapende løsninger, gjennom utviklingsprosjekter innenfor veg, bane, kyst/sjø og luftfart. For Avinors nye terminalbygg på Molde Lufthavn er dette tatt helt ut i et byggkonsept bestående av limtre bærekonstruksjoner, og massivtre-elementer i veggene, gulv- og takdekker.

Lang erfaring
Harald Thoresen har lang erfaring innen prosjekter og næringspolitisk arbeid. Han har bl.a tidligere jobbet med utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen og før det OL på Lillehammer. – Min oppgave har vært å ta vare på næringslivets interesser i en tidlig byggefase, forteller han.

Bygge med tre
Målgruppene og samarbeidspartnere i prosjektet «tre og samferdsel» er Statens Vegvesen, Jernbaneverket/ROM eiendom, Kystverket/Havneeierne og Avinor. Å bygge med tre er i vinden, og den siste tiden har man blant annet sett en stor satsing på trebroer rundt om i landet. Statens Vegvesen region Øst har vært en foregangsetat i denne sammenheng. Når det gjelder jernbaneverket er det stasjoner, overgangsbruer og perronger som settes i fokus ved bygging i tre. Harald er nå i nært samarbeid med flere aktører langs kysten om utbedring og bygging av kaianlegg. Trekaier og trebroer har blitt bygget i flere hundre år. Slik sett er det ikke noe nytt. Vi ser på historien og ønsker å fornye og industrialisere byggingen. Utbygging av tømmerkaia i Kaupanger er et pilotprosjekt i samarbeid med kystskogbruket, der det gjennom et mulighetsstudie prosjekteres
i tre.

Flyplass-pilot
I samarbeidet med Avinor og Molde Lufthavn har hensikten vært å presentere en tre-design som kan være en gjentagende byggemåte. Avinor eier og driver 46 flyplasser som alle har sine byggebehov. Når de store flyplassene må bygge ut på grunn av økt trafikk, øker også trafikken på de øvrige flyplassene. Bruk av tre i løsninger og design er i fokus, og hovedflyplassen på Gardermoen fremstår som en fremragende modell. En gjentagende og gjenkjennende byggestil kan også ha den effekt å gjøre byggingen mer kostnadseffektiv. Avinor har uttalt seg begeistret over bygget i Molde, og en vil vurdere om en skal gå videre med konseptet. Uansett fremstår massivtrebygget som en meget tiltalende terminal for de reisende.

I planleggingsfasen
– I prosjektet «tre og samferdsel» er vår oppgave knyttet til mulighetsrommet forut for anskaffelsen, forteller Harald Thoresen. – Det er her det er rom for innovasjon, der vi kan drøfte ideene og være med på mulighetsstudier, forprosjekter, og tilrettelegging. Alt fra byggemåte, materialvalg, arkitektur, bygging, kostnadseffektivitet, – og ikke minst langtids-levekostnader blir inngående vurdert.

Mangler norsk industri
– Vi anbefalte å bygge i massivtre, og fikk flere aktører inn på banen, forteller Harald videre. Både utenlandske og norske aktører fikk invitasjon til prosjektet, og flere grupperinger deltok til slutt på en workshop der utbyggingen og prosjektet ble presentert. Bygging av større bygg i massivtre er til nå lite utbredt i Norge. Ut fra dette gikk hoveddelen av leveransene denne gang til utenlandske leverandører, med massivtre-elementer fra Østerrike der det er lange tradisjoner med bygging i massivtre. Det har også litt med pris å gjøre. Dårlige tider i Europa gjør at flere utenlandske aktører strekker seg lenger i konkurransen. Men det er viktig å påpeke at mye av bygget er levert av norske bedrifter. Det er kun «skjelettet» som kommer fra utlandet. Fordelen med massivtre er ikke minst at byggingen mer blir en montasje over kort tid. Det er spesielt viktig når det skal bygges på en flyplass. – Vår målsetting med prosjektet er å utvikle markedet og leverandørindustrien. Derfor håper vi at flere norske aktører kommer på banen etterhvert. Prosjekter som bygget i Molde genererer uansett arbeid til norske bedrifter. Blant annet er det en lokale entreprenører og underleverandører som har utført byggearbeidene, og blant annet kledningen kommer fra norsk leverandør. – Vi vil gjerne ha mer bygging i massivtre, sier Harald. Dette gjøres nå i stadig flere bygg, blant annet de nye studentboligene på Ås. Dette binder mest CO2, og brannegenskapene er positivt gode.

Mer bygging i massivtre
Nå gjenstår det å evaluere «pilotprosjektet» i Molde. Det har vært en budsjettsprekk på totalprosjektet, men prosjektleder for byggherren, Alf Jarle Åramnes, sier til Byggeindustrien, at han ikke er i tvil om at det ville gått både raskere og blitt rimeligere dersom de kunne bygget fra grunnen av. På Årø ble det bygget både oppå og inntil et eksisterende bygg med mange uforutsette forhold i prosessen. Derfor skal totalprosjektet evalueres grundig. Byggeprosjektet som hadde et budsjett på 14 millioner endte på 22 millioner kroner. Harald Thoresen sier også at han blir overrasket om overskridelsene blir å finne i det nye massivtrebygget. – Vi er selvsagt spente på evalueringen, men håper byggekonseptet kan tas videre på flere av Avinors flyplasser, sier Harald Thoresen.