Signaturbygg i Sand

Nord-Odal kommune har fått et spektakulært signaturbygg i Sand sentrum. Flerbruksbygget «Samling» blir kommunens storstue med bibliotek, banklokaler, møtelokaler og ti leiligheter. 

Tre og Profil

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén, Foto: Emma Sukalic, Illustrasjoner: Helen & Hard

Flerbruksbygget «Samling» er under bygging, og vil bli et flott signalbygg midt i Sand sentrum når det står ferdig i løpet av året. Bygningen oppføres i massivtre og limtre med fasader dekket med trespiler. Det er tegnet av arkitektfirmaet Helen & Hard og prosjektert i et samarbeid med ingeniørselskapet Degree of Freedom og det sveitsiske selskapet Creation Holz med Herman Blumer. Degree of Freedom  er kjent for sine avanserte, store trekonstruksjoner basert på kunnskap fra komplekse bygg i betong og stål.  

Da Helen & Hard As vant den begrensede Plan- og designkonkurransen om nytt Bank-, bibliotek- og boligbygg i Sand i Nord-Odal uttalte juryen at dette var konkurransens mest særpregede bygg, med stor signalbyggeffekt både eksteriørmessig og i interiøret. 

Juryen dro spesielt fram at særlig biblioteket vil få en storslått og innbydende utforming, som vil bli en «storstue» for kommunens befolkning. 

I arkitektens egen beskrivelse viser de til at bygget er stedstilpasset, men likevel et svært synlig signaturbygg, som sammen med det nye foreslåtte torget, danner et nytt identitets og samlingspunkt i Sand. Det nye bank og biblioteksbygget skal ha en lav terskel for å delta, der  man kan gjøre ulike aktiviteter i de fleksible romsonene i bygget. Bygget samler både litteratur, kunnskap, økonomi, mennesker og tradisjon/historie under ett tak. 

– Ved å plassere alle funksjonene under et felles tak vil bygget fremstå som et helhetlig signalbygg og ikke som en fragmentert collage av ulike bygg. Det nye bygget samler også Sand sentrum, med et nytt torg foran bygget mellom parken og kirken på den ene siden, og handlegata på den andre siden, skriver arkitektene, som fortsetter: 

– Leilighetene i bygget er orientert mot sør og vest, dette muliggjør også romslig takhøyde i biblioteket. Bygget har tre som hovedmateriale og signaliserer med sine miljøvennlige løsninger en ny bevissthet om et sunt miljø, og et bærekraftig lokalsamfunn.

Ingeniørene i Degree of Freedom har stått for prosjekteringen av bygget. Et selskap som har skapt avanserte, store trekonstruksjoner basert på kunnskap fra komplekse bygg i betong og stål. Det utradisjonelle selskapet kaller seg et arkitekturorientert ingeniørkontor.

– Vår styrke er at vi har arbeidet og arbeider med ulike materialer, gjerne i kombinasjon med hverandre. Det kan vi gjøre fordi vi har tatt med oss erfaringer og kunnskap på tvers av materialbruken. Selv om det er likhetstrekk, har stål, betong og tre likevel svært ulike kvaliteter. Man kan ikke uten videre bytte ut stål med tre. Tre har unike egenskaper, sier sivilingeniør Gaute Mo i den internasjonale rådgivende ingeniørbedriften. 

Mo forteller at en viktig forskjell mellom betong og tre når man planlegger og bygger konstruksjoner, er at tre utføres med svært høy nøyaktighet sammenlignet med betong.  

– Med tre snakker vi millimeterpresisjon, mens betong er relativt unøyaktig og krever mer tilpasninger på byggeplass. Dette er noe som reduserer byggetiden. Spesielt er denne forskjellen krevende i grensesnittet mellom betong og tre, der vi må være oppmerksomme. Det er derfor en stor fordel å kjenne begge materialtypene, slik at tilpasningene blir mest effektive, sier Mo.

Spesialkompetansen ingeniørene i Degree of Freedom har opparbeidet seg innen trebruk bygger på erfaringer de har tatt med seg fra konstruksjon av komplekse geometrier innen betong og stål hos Calatrava og store prosjekter i Norge. I dag arbeider ingeniørene i Degree of Freedom med trekonstruksjoner i samarbeid med blant annet de prisbelønnete arkitektkontorene Snøhetta, SAAHA og Helen & Hard.