Skreddersøm hos Strønes

Hos Strønes Snekkerverksted AS er det full trøkk. Her foregår det både nyproduksjon av skreddersydde innredninger og antikvarisk istandsetting. Rune Balto Strønes startet alene i år 2000.  –Jeg har aldri opplevd en dag uten nok arbeid, smiler han. –Det er jeg svært takknemlig for. 

Liv Jorunn og Rune Balto Strønes viser fram en sambatrapp som er tegnet av Strå Arkitekter.

En kald novemberdag snirkler jeg meg av gårde på svingete veier mot Trøgstad. Navigasjonen ble brått litt usikker på hvor jeg skulle, men førte meg til slutt trygt fram til et nydelig gårdstun. Her bor ekteparet Rune og Liv Jorunn Balto Strønes. Sammen driver de Strønes Snekkerverksted.

Ungdommelig overmot

Rune tok sin første svenneprøve i treskjærerfaget i 1998 før han startet som lærling i det som da het trevare- og møbelsnekkerfaget. Dagen etter avlevert svenneprøve nummer to, startet han sitt eget snekkerverksted. –Det vil si at jeg aldri har vært fast ansatt hos noen andre enn meg selv, ler han. –Jeg kan vel kanskje si at Strønes Snekkerverksted er bygget på ungdommelig overmot. Det er faktisk en kraft du ikke skal kimse av. For overmotet har bidratt til å skape en lønnsom bedrift som har vokst i takt med arbeidsmengde. I dag er de 10 ansatte med en jevnt og høy ordreinngang. 

Gnistrende entusiasme

I 2009 kjøpte Rune gårdstunet i Trøgstad. –Jeg ville ikke etablere meg på et industriområde, og hadde en drøm om å ha jobben så nær familien som mulig, sier Rune. –Derfor grep jeg muligheten da den bød seg. 

Han bygde opp verkstedet på gården og livet han ønsket seg kunne starte for alvor. 

–Jobb og familie er det viktigste i livene våre, smiler han og titter bort på kona som smiler stort tilbake. –Liv Jorunn og Rune traff hverandre i voksen alder og deler lidenskapen for det estetiske. Når de forteller om produktene de lager og todelingen i produksjonen er det som om det gnistrer av entusiasme. –Det er Rune som er magikeren, roser Liv Jorunn. –Det er helt utrolig å se hva han klarer å trylle fram av løsninger til kundene våre. 

Skreddersøm og istandsetting

–Vi har stor spennvidde i produksjonen, og verkstedet består av to avdelinger med hvert sitt hovedfokus, forteller Rune. –I produksjonsavdelingen skjer nyproduksjon av møbler og innredninger. Mangfoldet er stort i produktene vi leverer, og spesialiteten vår er skreddersydde møbelinnredninger til stue og soverom samt garderobeløsninger. I restaureringsavdelingen er istandsetting av gamle vinduer hoved aktiviteten, men også gamle møbler bringes tilbake til fordums prakt. –Vi har stor glede av våre to avdelinger. Det er turbulent i markedet om dagen, derfor er det betryggende å ha flere ben å stå på. 

Strekker seg lenger

Kundene til Strønes er først og fremst private, men de har også et godt samarbeid med entreprenører på både bolig, kontor og hytter. –Vi ser nå at møbelmarkedet går tregere, mens pågangen på istandsetting har økt, sier Rune. –Det vil si at vi har jevnt tilsig av arbeid, og vi har også andre prosjekter som er spennende framover. Vi er en del av St. Hanshaugen Flisespikkeri, og gjennom dem selger vi hyllesystemet Frimann. Hyllesystemet er tegnet i et samarbeid mellom Rune og Håkon Kinn, en student fra OsloMet og designet i verkstedet til Strønes. –Vi har flere samarbeidspartnere og er i dialog med profesjonelle aktører i markedet. Dette gjør at vi utvikler oss hele tiden og strekker oss enda litt lenger. Entusiasmen øker for faget vårt, ikke bare for vår del, men også for andre vi snakker med. Det er helt avgjørende at vi ser nye muligheter og tenker nytt. Da blir vi også bærekraftige over tid, sier Rune. 

Varighet

Gjenbruk og vern av miljøet sitter godt planta i ryggmargen til både Liv Jorunn og Rune. Emballasjen de bruker når de pakker møblene sine kaller de pakkefiller. –Vi bruker gammelt sengetøy og tepper som vi får tilbake igjen etter ferdig levering, sier Liv Jorunn. 

–Vi lager ikke forbruksvarer, men stødig, robuste produkter som holder seg over tid. Vi har hatt familier som har handlet hos oss i 20 år. Det vil si at også 2. generasjon har kommet tilbake til oss når de flytter ut fra foreldrene. Vi er en familiesnekker, smiler Liv Jorunn. –Det sier noe om hvor tett forhold vi har til kundene våre. 

En historisk framtid

I avdelingen for istandsetting er historien til å ta og føle på. Her er det vinduer som stammer helt tilbake til 1700-tallet. Disse skal repareres der det trengs og settes tilbake i sine hus. –Vi må lære av våre forfedre, sier Rune. –Siden vi er en liten bedrift, kan vi være svært nøye med hva slags materialer vi bruker. Derfor får vi lokalt virke fra Setskog som er vinterhogd. Våre forfedre brukte ikke tømmer som var hogd på våren. Og det var det en god grunn til. På vinteren er det minst næring i stammen, men når våre kommer, stiger sevjen opp i stammen, noe som gir næring til råtesoppen. Av denne grunn er det så viktig at vi tar med oss historien inn i framtiden, sier Rune. Rune etterlyser sertifisering som beskriver næringsinnhold / hogsttidspunkt for materialer til utvendig bruk. 

Moderne produksjon

Framtiden er så absolutt i produksjonen til Strønes. Her er det moderne utstyr og maskiner som oppdateres jevnlig. De har nylig investert i en ny sinkmaskin av merke Omec F11TS som ifølge dem selv er helt fantastisk. Den er levert av Bergsli Treteknikk og har så stor kapasitet at de kan påta seg leieproduksjon.

Prosjekt UNGDOM

Strønes har siden oppstarten vært opptatt av rekruttering og har alltid hatt lærlinger. –Det er et samfunnsansvar vi alle må ta, mener Rune. Som et ledd i dette jobber de i samarbeid med annen industri i område om oppstart av et ungdomsprosjekt. Målet er å starte et fritidstilbud en gang i uka, der ungdom får tilbud om å jobbe med ulike typer håndverk. Planen er å jobbe med håndverket i et historisk perspektiv samtidig som de får prøve seg på moderne produksjon. Hovedmålet er å inspirere, og å få skolesterk ungdom inn i yrkesfag. –Det er også viktig for oss som bor og jobber i lokalmiljøet å gjøre dem oppmerksomme på at det skjer mye spennende her, slik at de faktisk ønsker å bli boende.  Det er store muligheter som de kan benytte seg av rett utenfor døra, sier Rune. 

For å kunne inspirerer ungdommen, må entusiasmen være smittende. Det er Liv Jorunn og Rune – smittende. De bobler omtrent over av sin iver og en helt genuin interesse for sitt eget fag og arbeid. I juni ble de tildelt bransjens hederspris for småbedrifter, årets bedrift 2022 og mottok Det Gylne Sagblad. Denne prisen tildeles bedrifter som utretter noe som kan være eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter i bransjen og utmerker seg på ulike områder. Det gjør Strønes Snekkerverksted.

–Strønes er tuftet på fagkunnskap, stolthet og arv. Vi tar med oss historien inn i framtiden og skaper innredninger og produkter som skal, ikke bare overleve, men stå seg godt estetisk inn i moderne tid, avslutter Rune og Liv Jorunn. 

Hytteinnredning hos Mork Ulnæs. Treskikt furu.