Store forskjeller i bransjen

–Det er en krevende tid for byggenæringen, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe. –For våre medlemsbedrifter ser vi at det er store forskjeller både regionalt og i hvilket marked man opererer i.

Hilde Widerøe Wibe

–I nybolig markedet er det spesielt utfordrende, mens de som jobber innenfor rehabilitering og innredning fortsatt klarer seg godt. Vi jobber tett sammen med NHO Byggenæringen for å se hvilke konsekvenser krisen har for bedrifter i hele landet, og hvilke tiltak som må på plass for å få opp aktiviteten. Det politiske miljøet, og spesielt regjeringen begynner å ta inn over seg at byggenæringen alene ikke kan ta hovedansvaret for å nedkjøle økonomien, så det begynner å bli mer gehør for våre forslag til tiltak og tilskuddsordninger, mener Hilde. 

Byggenæringens Landsforening, kjent som BNL, skiftet navn i januar til NHO Byggenæringen for å tydeliggjøre at de er en sterk landsforening i NHO for hele verdikjeden i byggenæringen. 

Må holde på menneskene

–På grunn av utfordrende tider er det viktig å få til endringer i permitteringsregelverket. Vi ønsker at politikerne kan se på lignende modeller som vi hadde under koronaen. Det har vært en høring på Stortinget om nedkorting av arbeidsgiverperioden og en utvidelse av permitteringsperioden, men det er utfordrende å få til endringer da det går godt ellers i økonomien, sier Hilde.

–Det er helt avgjørende å beholde alle de menneskene vi kan i bedriftene. Det er skrikende behov etter boliger både til eldre, flyktninger og studenter. Derfor er det ikke et spørsmål om det snur, men når det snur. Og da må vi ha mennesker og kunnskap til å gjøre jobben. 

Tilskuddsordninger

–I Statsbudsjettet ble det bevilget 5 mrd til Husbanken for å få fortgang på prosjekter, og 1,2 mrd skal gå til energieffektivisering i sameier, borettslag og yrkesbygg. I en undersøkelse om energieffektivisering sa 54% av de spurte at de ville skiftet vinduer hvis det var gode nok tilskuddsordninger. Vi ser derfor at det er bevegelse der ute, og dette kan være begynnelsen på bedre tider, sier Hilde.

Ny ansatt

1. februar begynte Wilhelm Ruyter i Norske Trevarer. Han er ansatt som ny leder for fag og utvikling. Han tar over mye av ansvaret etter Halvard Høilund-Kaupang. Wilhelm sin første oppgave blir å sette i gang dør- og vindusforum og trappeforum. –Dette har vært etterspurt og vi ser fram til å få det i gang igjen, sier Hilde.  

EPD

Norske Trevarer er nå straks klar med en egen EPD generator for dører og vinduer, som er tilgjengelig for alle medlemmer. Det finnes også EPD-generatorer for innredning (gjennom avtale med Norsk Industri) og trapper. –EPD er viktig dokumentasjon for å få oppdrag framover, sier Hilde. –Men det er dyrt og kan virke komplisert for mange. Derfor er generatoren vi har utviklet et godt hjelpemiddel og langt billigere enn å lage det selv, mener hun. 

Landsmøtet i Bergen

19.-21. april er det duket for Norske Trevarers Landsmøtet i Bergen med Norske Trevarer Hordaland som vertskap. Her blir det både sosialt samvær med trevarevenner og spennende prisutdelinger under festmiddagen på kvelden.