Til minne om Kåre Rasmussen

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Kåre Rasmussen hadde sovnet inn. Med hans bortgang har vi ikke bare mistet en respektert og beundret leder og kollega. Vi har også mistet en bauta i historien om NorDan, skriver NorDan i en pressemelding.

Kåre Rasmussen ble født 15. april 1932. Som ferdig utdannet byggmester ble han i 1958 daglig leder i firmaet som på den tiden het Johs. Rasmussen & Sønner. Da firmaet ble aksjeselskap ble han disponent, og han fortsatte som øverste leder frem til han fylte 60 år i 1992. Han fortsatte deretter som teknisk direktør frem til han gikk av som pensjonist. I 1995 ble han utnevnt til ridder 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for fortjeneste av norsk industri.

Fra fabrikken som lå vegg i vegg med barndomshjemmet ble visjonene om å skape det perfekte vinduet omsatt til handling. I 1962 ble prototypen på vinduet NorDan Perfekt til. Med sin unike kombinasjon av teknisk innsikt, produksjonskompetanse og kvalitetsforståelse løste han problemet med hvordan ett og samme vindu kunne åpnes på to ulike måter: I luftestilling og i vaskestilling. Kåres unike løsning ble patentert, og grunnlaget var lagt for å kunne produsere i store volumer med en kvalitet som sikret lang levetid.

Bare få år før NorDan Perfekt ble til, produserte virksomheten med iherdig innsats ett vindu om dagen. Det første året med NorDan Perfekt ble 700 vinduer solgt, og i 1969 ble det produsert hele 50 000 vinduer av den samme modellen. Vinduet utgjør fortsatt det viktigste produktet for fabrikken på Moi, og er stadig å finne i store og små bygg over hele verden. Gjennom mer enn tre tiår var Kåres ledelse, gjennomføringsevne og visjoner avgjørende i NorDans reise som en vellykket familiebedrift.

Kåre var ikke bare svært teknisk kompetent og en dyktig forretningsmann. Han var også en varm, medfølende og klok mann – egenskaper som gjorde han til en respektert leder og avholdt kollega. Hans sterke lokalpatriotisme og genuine interesse i å bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet har satt dype spor. Engasjement for lokalsamfunnet har også blitt en naturlig del av dagens NorDan, og forplantet seg langt utenfor hjembygda Moi.  

Selv etter at han gikk over i pensjonistenes rekker, var Kåre daglig innom fabrikken. Han viste interesse og engasjement i produksjonen og produktene, men ikke minst overfor medarbeiderne. Kåre var en industribygger, samfunnsbygger og en respektert og beundret leder. Han vil bli dypt savnet, men aldri glemt. 

NorDan gruppen