World Conference on Timber Engineering 

World Conference on Timber Engineering 

Verdenskonferansen WCTE 2023 ble åpnet mandag 19. juni, og var derfor et naturlig møtepunkt også for deltakerne på Trevaredagen til Norske Trevarer. 

Arrangørene av WCTE 2023 har tatt initiativet til en paviljong som er laget i forbindelse med World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023).

Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet konferansen og ordfører Marianne Borgen ønsket de 900 i salen på hotellet The HUB velkommen til Oslo by. Konferansens leder, professor Kjell Arne Malo, understreket i sin velkomsthilsen hvilken betydning denne konferansen har for Norge og verden. 

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens største og viktigste vitenskapelige konferanse innen ingeniørfaglig forskning på tre brukt som byggemateriale.   

WCTE er den eneste konferansen i sitt slag i verden. Den arrangeres annen hvert år og har flyttet seg rundt på de fleste av kontinentene siden 1984. I år ble det Norge sin tur. Det følger høy prestisje med å arrangere WCTE. Nasjonene som ønsker arrangementet, må gjennom en søknadsprosess vurdert av et verdenskonsil. Å vinne WCTE kan sammenlignes litt med å vinne et OL. Norge vant dette prestisjefylte arrangementet i tøff konkurranse med Portugal, Frankrike, Russland, Sveits og Slovenia. 

Konferansen i Oslo er gjennomført av et sekretariat som består av Kjell Arne Malo, Anders Q. Nyrud, Kristine Nore og Knut Werner Lindeberg Alsén. Hovedarrangør – og vertskapsinstitusjonene for WCTE 2023 er NMBU, NTNU og AHO, med støtte fra  vertsbyen Oslo. I tillegg har Treteknisk, OsloMet, Sintef, Bergen Arkitekthøgskole, NIBIO og VisitOslo støttet gjennomføringen av arrangementet. Næringslivet har støttet konferansen med forskjellige bidrag og egeninnsats. 

Paviljongen Arrangørene av WCTE 2023 har tatt initiativet til en paviljong som er laget i forbindelse med World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023). Paviljongen står utenfor Østbanehallen ved siden av Tigeren. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er sentrale i utformingen av trepaviljongen, sammen med trevarbedriften Aaneslands Fabrikker og mange andre aktører i norsk trebransje.

Når verdenskonferansen er over skal trepaviljongen ved Oslo S demonteres, settes opp igjen og bli en del av det nye Slettaløkka grendehus i Oslo.